2004 var jag redaktör för Svenska Fäktförbundets 100-årsjubileumsbok. Boken producerades i samarbete med Livrustkammaren och utgjorde samtidigt katalog för utställningen ”Fäktning på lek och allvar”.  Boken blev utsedd till Årets idrottsbok 2004. Läs mer på fencing.se.