Svenska duellplacat är något jag också samlar på. På bilden ses det första av dem från 1662 undertecknat av drottning Hedvig Eleonora och förmyndarstyrelsen under Karl XI:s omyndighet. När möjlighet ges skall jag lägga upp bilder och lite text om övriga.